hamburger_beige_dark
helper

Har du 100.000 kr för att betala dina elräkningar i vinter?

I Stockholm och Malmö steg månadsmedelpriset med 200% från juli till augusti. I Malmö steg den från 1 till 3 kronor per kWh. Månadsmedelpriset nådde därmed för första gången upp över 3 kronor per kWh.

Knut Magnus U. Jacobsen

Verkställande direktör och medgrundare

knut@kredd.it

Knut Magnus är kreditansvarig och VD i Kredd. Han har lang erfarenhet av kredithantering och har tidigare arbetat som kreditanalytiker, formuesforvalter och kommunikasjonsrådgiver.- Det är mycket osäkert hur höga elpriserna kommer att bli i framtiden, men konsumtionen ökar normalt med 500-600%, samtidigt som el-krisen inte går att lösa på kort sikt. Månadsmedelpriset väntas bli minst 6 kronor per kWh i vinter, säger verkställande direktör Knut Jacobsen i Kredd.Räkna med nya rekord varje månad

Så här kan elräkningen från ditt elhandelsföretag se ut kommande period:


Beräknad snitt elräkning Sverige*

elpris 2021 vs 2022
*Snittpriserna baseras på en medelstor villa med en årsförbrukning på 25.000 kilowattimmar. Du hittar prognosen här.

Under vintermånaderna kan många konsumenter få elräkningar på över 100.000 kronor tillsammans. Frågan är hur detta ska betalas, när både räntor och alla andra priser också stiger?Hushållen behöver förutsägbara elräkningar

Kunder behöver mer förutsägbarhet och trygghet när det kommer till elkostnader, säger Jacobsen. Kredd anser att de arrangemang som hittills föreslagits är för vaga eller diffusa.

För även med föreslagna åtgärder om elpriskompensation, till exempel det i Norge, så kommer elkostnaderna för många fortfarande att vara mer än dubbelt så höga som den prisnivå som varit vanlig de senaste åren. En utmaning med beräknade medelpriser är att de inte tillräckligt fångar upp det faktiska pris hushållen betalar de timmar de använder mest el, och priserna är ofta som högst.

Ett maxpris på el hjälper inte heller då syftet med prisregleringen är att minska förbrukningen pga. strömbristen, påpekar Jacobsen. – Elpriserna för vintern förväntas bli extrema, samtidigt behöver kunderna förutsägbarhet framåt. Kredd är redo att bistå kunder med så låga månadsbelopp som möjligt. Det bästa vore självklart om staten också kunde hjälpa kunderna med kapital och bättre likviditet, säger Jacobsen. Det hade nog varit den bästa lösningen.

Har du en elräkning som du vill dela upp? Kontakta din elleverantör och fråga efter vår tjänst, så hoppas vi kunna hjälpa dig snart.