hamburger_beige_dark
helper

Långiver

Kredittpolicy og risiko

Å investere i lån skal være trygt og enkelt. Vi i Kredd er meget opptatte av gi deg som långiver mest mulig opplæring og informasjon, slik at du kan ta veloverveide valg når du investerer. På denne siden kan du lese om hvor stor risiko du faktisk tar når du investerer i lån, og hvordan Kredd vurderer låntakere.

Antagelig verdens beste låntakere

Før man investerer i et hvilket som helst investeringsobjekt, er det viktig å sette seg grundig inn i hvor stor risiko man tar. Hovedregelen er at risikoen øker i takt med avkastningen, men i enkelte tilfeller kan risikoen være både høyere eller lavere enn det avkastningen skulle tilsi.

Det er lett å få et inntrykk av at å investere i private lån er risikofylt, spesielt etter å ha sett på Luksusfellen. Sannheten er derimot at norske låntakere er antagelig verdens beste låntakere, og at sannsynligheten for mislighold er svært lav. Visste du f.eks. at å investere i private lån er mindre risikofylt enn å investere i aksjer eller bedriftslån?

Risikoklasser og sannsynlighet for mislighold

Hos Kredd kan du investere i seks forskjellige risikoklasser fra A-F, der A har minst risiko og F har mest. Risikoklassene hos Kredd følger ingen universell klassifisering, og kan sånn sett ikke sammenlignes med risikoklassene hos andre plattformer. Som långiver er det derfor viktig at du ikke sammenligner bokstavene hos de forskjellige plattformene, men heller setter deg inn i sannsynligheten for mislighold og hva du får tilbake gjennom en eventuell kjøpsavtale.

Risikoen for tap hos Kredd avhenger av sannsynlighet for mislighold og størrelse på lånebeløpet. Høyere lånebeløp tilsier høyere risiko. Tomme felt i tabellen betyr at vi ikke formidler så store lån til denne befolkningsgruppen. Under kan du se en oversikt over forventede mislighold i hver risikoklasse hos Kredd.

Mislighold /
Lånebeløp
0.25%
0.75%
1.5%
2%
< 100.000
A
C
E
F
100.000 < 200.000
B
D
F
200.000 < 300.000
C

*Tapstallene er hentet fra vår partner Risk Partner AS og baserer seg på et bredt utvalg av låntakere over et utfall på 12 måneder.

En stor fordel folkelån har over bedriftslån, er at det foreligger tall fra markedet som strekker seg mange år tilbake i tid. Dette gjør at man med større sikkerhet kan si om en låntaker er god, eller ikke, og dermed prise risikoen mer nøyaktig.
Slik vurderes låntakere

En rekke endringer har i det siste gjort at Finansforetak som Kredd får tilgang på data som gjør at det blir langt tydeligere hvem som bør få lån. Som teknologiselskap er Kredd en av de første som tar de nye dataene i bruk i vår søknadsprosess. Under kan du se hvilke tjenester vi henter data fra, og hvordan datainnhentingen foregår.

ic_login_36x36

Låntaker søker om lån

Låntaker søker om lån gjennom Kredd sine nettsider og oppgir generell informasjon som lånebeløp, formål og personnummer.

ic_login_36x36
Asset 1

Skatteetaten

Kredd henter lønnsinformasjon og siste tilgjengelige skattemelding elektronisk fra Skatteetaten. Her inkluderes informasjon som lønnsinntekt de siste 6 måneder, gjeld, formue og bolig.

Asset 1

Gjeldsregisteret

Låntaker laster ned sin gjeldsinformasjon fra gjeldsregisteret og sender informasjonen til Kredd. Her får man informasjon om lånebeløp, løpetid, renter og gebyrer.

Asset 1
Asset 2

Kredittsjekk

En kredittsjekk gjennomføres hos Experian. Her sjekker vi betalingsanmerkninger og får en kredittscore som brukes til å prise lånet.

Asset 5$

Levekostanalyse

I tråd med lovpålagte krav gjennomfører Kredd en levekostanalyse for å forsikre om at lånet er bærekraftig. Kunden skal dekke kostnader til et normalt livsopphold også etter låneopptak.

Asset 5$
Asset 6

Svar på søknad

Basert på innhentet informasjon og kredittscore fra Experian, mottar låntaker svar på søknaden.

Hva skjer dersom låntaker ikke betaler i tide

Vi har strenge rutiner i samarbeid med Lindorff for låntakere som ikke betaler i tide. Alle låntakere oppfordres til å tegne en avtalegiro-avtale med Kredd, slik at månedlige betalinger trekkes automatisk.

 • Dag 10

  Låntaker mottar første varsel

  ic_arrow_36x36

  Låntaker mottar en mail fra Kredd med varsel om forsinket betaling og betalingsinformasjon.

 • Hver 10 dag

  Låntaker mottar ytterligere påminnelser

  ic_arrow_36x36

  Låntaker mottar mail fra Kredd med varsel om forsinket betaling og betalingsinformasjon. Det informeres også om at lånet vil selges til et inkassoselskap om ikke skyldig innbetales.

 • Dag 61

  Salg av fordring

  ic_arrow_36x36

  Lånet selges til Lindorff som kjøper fordringen og overtar innkrevingsprosessen. Långiver er sikret å få tilbake store deler av investeringen, der beløpet avhenger av risikoklasse. Se prismatrise fra Lindorff under.

Salg av misligholdte lån

Kredd har inngått en avtale med Lindorff som sikrer investor store deler av investert beløp dersom lånet er misligholdt med mer enn 60 dager. Summen långiver sitter igjen med ved salg av misligholdte lån varierer med forventet mislighold og størrelse på lånebeløpet, vist i tabellen under:

A
B
C
D
E
F
Salgssum
90%
81%
72%-83%
78%
78%
74%

Kredittvurdering

Vi bruker tredjeparter for å vurdere kredittverdigheten til låntakere og dele inn i risikokategorier. Kun solide låntakere får innvilget lånesøknaden, og vi stiller som minimumskrav at låntaker har en nettoinntekt på 265.000 kr, er over 20 år gammel og ikke har betalingsanmerkninger. Vi vurderer også hver enkelt låntaker opp mot krav til betjeningsevne, gjeldsgrad og avdrag, i tråd med Finanstilsynets retningslinjer for ansvarlig utlånspraksis.

Hvilken rente låntaker tildeles avhenger av faktorer som nettoinntekt, om personen eier bolig og en rekke andre variabler. Større lånebeløp for låntaker medfører også høyere risiko, noe som reflekteres i renten.

Ingen

Betalingsanmerkninger

265.000 kr

Minimum netto årsinntekt

20 år

Alder

Minimumskrav til låntaker

 • Alder: 20-65 år
 • Årlig nettoinntekt: 265.000 kr
 • Ingen betalingsanmerkninger

Historiske tap på usikret gjeld

Historisk sett har tapene innen usikret gjeld i Norge vært lave. Ved å låne ut gjennom Kredd låner du ut penger til norske lønnsmottagere og norsk økonomi, og vi setter strengere krav til våre låntakere enn mange av dagens aktører.

Under kan du se historiske tapstall fra forbrukslån for det norske markedet:

Historiske tapstall forbrukslån Norge

Kilder: Finanstilsynet