hamburger_beige_dark
helper

Om oss

Styret og ledelse

Kredd sitt styre og ledelse har alle det til felles at vi ønsker å skape bedre finansielle tjenester og utfordre finansmarkeder preget av høye priser og mangel på innovasjon. Styret og ledelsen har bred erfaring fra ledelse, IT, finans og kredittstyring.

Ledelsen og ansatte

Andreas i studio

Andreas M. Talseth

Daglig leder og co-founder

[email protected]

Andreas har en mastergrad i finans ved Norges Handleshøyskole og har bakgrunn som Corporate Finance analytiker. Han har siden oppstarten av Kredd jobbet i skjæringspunktet mellom forretningsutvikling, programmering, IT-styring og ledelse.

Knut i studio

Knut Magnus U. Jacobsen

Kredittsjef og co-founder

[email protected]

Knut Magnus er kredittsjef og styremedlem i Kredd. Han er utdannet ved BI og har en mastergrad i økonomi og administrasjon. Knut Magnus har solid erfaring fra kredittstyring, og har jobbet som kredittanalytiker for aktører som Experian, Sergel og Conecto. Han har også startet opp Risk Partner, der han utviklet et dynamisk kredittsystem.

Fredrik i studio

Fredrik Zeiner-Gundersen

IT-sjef

[email protected]

Fredrik er ansvarlig for IT-styringen hos Kredd. Han har en bachelor i økonomi og administrasjon fra BI og videreutdanning på masternivå innen programvareutvikling ved The University of British Columbia. Før Fredrik begynte hos Kredd var han med på å bygge opp selskapet Den Sorte Havre.

Håkon i studio

Håkon Amundsen Aanerud

Markedssjef

[email protected]

Håkon har en mastergrad i internasjonal business og markedsføring fra NTNU, og har bakgrunn fra markeds- og kommunikasjonsfaget innen finansbransjen. Han er ansvarlig for markedsføring på alle plattformer hos Kredd.

Petter i studio

Petter Meland

Administrasjon

[email protected]

Petter er ansvarlig for den daglige administrasjonen og kundebehandlingen. Han har en mastergrad i samfunnsøkonomi fra NTNU, med en spesialisering innen økonomisk analyse. Han har tidligere jobbet i folkehelseinstituttet med statistikk relatert til forskningsprosjekter.

Styret

Håkon i studio

Håkon Knappskog

Styreleder

[email protected]

Håkon er styreleder og investor i Kredd. Han er utdannet ved Copenhagen Business School og har er daglig leder i Pemco Energi og Arbaflame.

Knut Kjaer ute

Knut N. Kjær

Styremedlem

[email protected]

Knut er styreleder og partner i FSN capital, og innehar i styreverv og rådgivende posisjoner i APG Asset Management, China Investment Cooperation, Monetary Authority of Singapore og Bank of Thailand. Han ble den første sjefen for oljefondet i 1998, en stilling han hadde frem til 2007.

Tore i studio

Tore Bang

Styremedlem

[email protected]

Tore er utdannet siviløkonom ved BI og har solid erfaring fra ulike deler av finansbransjen. Han har jobbet som journalist for Kapital i 14 år og 15 år for Skagen Fondene som formuesforvalter og kommunikasjonsrådgiver.

Knut i studio

Knut Magnus U. Jacobsen

Styremedlem

[email protected]

Knut Magnus er kredittsjef og styremedlem i Kredd. Han er utdannet ved BI og har en mastergrad i økonomi og administrasjon. Knut Magnus har solid erfaring fra kredittstyring, og har jobbet som kredittanalytiker for aktører som Experian, Sergel og Conecto. Han har også startet opp Risk Partner, der han utviklet et dynamisk kredittsystem.

Thomas i studio

Thomas Thorsen

Styremedlem

[email protected]

Thomas er ansvarlig for den tekniske driften og styremedlem hos Kredd. Han har lang erfaring fra IT-styring, sikkerhet og utvikling for konsesjonsbelagte virksomheter. Han har tidligere vært IT-sjef for et av Norges største inkassobyråer og driver i dag sitt eget selskap som utvikler løsninger innen bank, finans og inkasso.