hamburger_beige_dark
helper

Om oss

Om Kredd

Kredd utfordrer finansmarkeder preget av usunn konkurranse, høye priser og mangel på innovasjon. Gjennom vår brukervennlige plattform kobler vi sammen låntakere og långivere - uten fordyrende mellomledd. Vi stiller strenge krav til sikkerhet og har gode rutiner for å sikre en trygg opplevelse i alle ledd.

Hva er Kredd

Samtidig som musikkindustrien, taxibransjen og hotellnæringen tvinges til endring, klamrer deler av finansverden seg fast til utdaterte forretningsmodeller. Kredd utfordrer finansmarkeder som er preget av usunn konkurranse, høye priser og mangel på innovasjon. Ved å kombinere ny teknologi med vårt teams dype innsikt og lange erfaring fra innsiden, flyttes makten dit den hører hjemme; til forbrukeren.

Vi starter i markedet for usikret gjeld. Til tross for en eksplosjon i antallet tilbydere av forbrukslån, er det fravær av effektiv priskonkurranse. Kredd flytter makten til forbrukeren. Hver for seg er enkeltpersoner sjanseløse, men vår brukervennlige plattform gjør dem til en sterkere enhet. Vi tilbyr en effektiv og åpen markedsplass som kobler sammen långivere og låntakere - uten fordyrende mellomledd. Långivere tilbys god avkastning på sine oppsparte midler, og enda viktigere: Låntakere får tilgang til usikrede lån til en langt lavere rente. Grundige kredittsjekker sørger for at dem som ikke bør låne mer penger, aldri får innfridd nye lån hos Kredd. Begge parter får dessuten tid til å tenke seg om før avtalen inngås.

Vi garanterer full åpenhet om de faktiske kostnadene ved transaksjonen – ingen skjulte gebyrer, utspekulert markedsføring eller ubehagelige overraskelser. Enkelt, trygt og effektivt.

Historie og eierstruktur

Kredd ble startet våren 2016 av Knut Magnus og Andreas som så potensialet for en seriøs norsk aktør i markedet for privat usikret gjeld. Begge delte interessen for å bruke ny teknologi til å forbedre eksisterende løsninger. Med forståelige finansielle produkter og rettferdig prising, skal Kredd utfordre finansielle markeder preget av usunn konkurranse, høye priser og mangel på innovasjon.

Dagens eiere består blant annet av investeringsselskapet Pemco, Knut Kjær, Tore Myrholt, Christoffer Hernæs og gründerne i selskapet.


Sikkerhet

Sikkerhet har høy prioritet hos oss og vi har gode rutiner som sørger for at det er trygt å være låntaker og långiver på plattformen. Kredd har konsesjon som betalingsforetak og er registrert som låneformidler hos det norske Finanstilsynet. Du kan finne oss i konsesjonsregisteret til Finanstilsynet her

Kredd er også et av de første Fintech-selskapene som har blitt medlem av Finans Norge.

Vårt team og styre har omfattende og allsidig erfaring fra finansbransjen:

 • Lang erfaring med IT og betalingstjenester
 • Mer enn 10 års erfaring fra kredittstyring
 • Høy kompetanse innen kapitalforvaltning

Alle midler som investeres gjennom Kredd vil gå gjennom en klientkonto i Fornebubanken som er administrert av Kredd. Klientkontoen vil være en separat konto uten tilknytning til Kredd sin driftskonto. Kredd vil gjennomføre transaksjoner relatert til inn- og utbetalinger.

Vi benytter oss av det amerikanske selskapet Cloud Lending Solutions som leverandør av vårt kjernesystem. Cloud Lending Solutions er en erfaren og seriøs leverandør av IT-systemer mot Crowdfunding. Selskapet leverer allerede IT-tjenester til flere store seriøse aktører i andre land, som ABN Ambro og Rabobank.

Ansvar

Vi følger retningslinjene for Crowdfunding fra Finanstilsynet som ble publisert i desember 2017. Dette betyr blant annet at vi ikke tar imot penger på klientkontoen før det foreligger en avtale, og innehar en begrenset rolle som et mellomledd mellom låntaker og låntaker. Les mer om dette her.

Kredd følger også forskriften om forsvarlig utlånspraksis. Dette innebærer at vi vurderer hver enkelt låntaker opp mot krav til betjeningsevne, gjeldsgrad og avdragsprofil. Retningslinjene er integrert i søknadsprosessen, og alle som søker om lån vil bli vurdert opp mot kravene.

Kredd vil ikke gjennomføre markedsføringskampanjer som oppfattes som aggressive, der fokuset legges på impulsivitet og rask tilgang til ny kreditt. Vi har tro på at det å tilby de beste betingelsene og gode brukeropplevelser, vil føre til at flere får øynene opp for Kredd. Samtidig ønsker vi lånekunder som foretar veloverveide beslutninger, og som kan regne på de faktiske kostnadene ved lånet.

Samarbeidspartnere

Under kan du finne en oversikt over våre samarbeidspartnere

Vanlige spørsmål

 • Hva er Kredd?

  ic_arrow_36x36

  Kredd er en plattform som kobler låntakere med finansieringsbehov med långivere som ønsker høyere avkastning enn det man får i banken.

 • Hva er forskjellen på et vanlig banklån og et lån gjennom Kredd?

  ic_arrow_36x36

  Et vanlig banklån er et låneforhold mellom låntaker og banken. Banken finansierer hovedsakelig utlån gjennom innskudd og tjener penger på gebyrer og rentemarginen på lånet. Et lån hos Kredd er et låneforhold mellom låntaker og en eller flere långivere. Kredd tar kun et gebyr fra låntaker for å sette opp og gjennomføre transaksjoner, mens långiverne sitter igjen med renteinntektene.

 • Hvordan tjener Kredd penger?

  ic_arrow_36x36

  Kredd tjener penger gjennom å ta et gebyr for å administrere låneforholdet og gjennomføre transaksjoner.

 • Hvem eier Kredd?

  ic_arrow_36x36

  Kredd er eid av gründerne og finansielle investorer.

 • Hvordan er Kredd regulert?

  ic_arrow_36x36

  Kredd innehar konsesjon som betalingsforetak og er registrert som låneformidler hos det Norske Finanstilsynet.Selskapet har rettigheter til å gjennomføre transaksjoner, samt tilrettelegge for låneforholdet mellom låntaker og långiver.