hamburger_beige_dark
helper

Om Kredd

Kredd er et norsk fintech-selskap som skaper et bedre og mer rettferdig lånemarked. Med ny teknologi kutter vi kostnader og gir deg renten du fortjener.
Kredd TeamKredd Team

Hvem er Kredd

Kredd er et norsk fintech-selskap som skaper et mer effektivt og rettferdig lånemarked. Gjennom vår brukervennlige platform kobler vi långivere og kredittverdige låntakere - helt uten fordyrende mellomledd.

De med oppsparte midler får tilgang til en ny og attraktiv aktivaklasse, mens låntakere får lavere renter. Grundige kredittsjekker sørger for at de som ikke bør låne mer penger ikke får innfridd nye lån gjennom Kredd.

Med ny teknologi utfordrer vi etablerte sannheter og flytter makten tilbake til forbrukeren. Du får full oversikt over økonomien, slik at du kan ta veloverveide og gode beslutninger.

Vi har full åpenhet om de faktiske kostnadene - ingen skjulte gebyrer eller ubehagelige overraskelser. Enkelt, trygt og effektivt.

Kredd Owners

Historie og eierstruktur

Kredd ble startet våren 2016 av Knut Magnus og Andreas som så potensialet for mer brukervennlige og rettferdige finanstjenester. Med variert bakgrunn fra finansbransjen og kredittanalyse har vi bygget Kredd sten-for-sten ved å bruke ny teknologi for å løse eksisterende problemer.

Etter å ha startet opp med Folkefinansiering har Kredd utviklet seg til å bli et FinTech-selskap som leverer tjenester til både forbrukere og banker.

Dagens eiere som består av investeringsselskapet Pemco, Knut Kjær, Tore Myrholt, Christoffer Hernæs og gründerne i selskapet.


Sikkerhet

Sikkerhet har høy prioritet hos oss og vi har gode rutiner som sørger for at det er trygt å være låntaker og långiver på plattformen. Kredd har konsesjon som betalingsforetak og er registrert som låneformidler hos det norske Finanstilsynet. Du kan finne oss i konsesjonsregisteret til Finanstilsynet her

Vårt team og styre har omfattende og allsidig erfaring fra finans, IT, kredittvurdering og kapitalforvaltning.

Alle midler som investeres gjennom Kredd vil gå gjennom en klientkonto i Fornebubanken som er administrert av Kredd. Klientkontoen vil være en separat konto uten tilknytning til Kredd sin driftskonto. Kredd vil gjennomføre transaksjoner relatert til inn- og utbetalinger.

Vi benytter oss av det amerikanske selskapet Q2 som leverandør av vårt kjernesystem. Q2 er en erfaren internasjonal leverandør av IT-systemer inn mot Folkefinansiering. Selskapet leverer allerede IT-tjenester til flere store seriøse aktører i andre land, som ABN Ambro og Rabobank.

Ansvar

Folkefinansiering og låneformidling er en regulert finansiell virksomhet. Kredd innehar derfor betalingsforetakskonsesjon fra Finanstilsynet, og er registrert som låneformidler. Vi følger de til enhver tid gjeldende lover og retningslinjer mot forbrukere og partnere. Les mer om regulering av folkefinansiering her.

Kredd følger også forskriften om forsvarlig utlånspraksis. Dette innebærer at vi vurderer hver enkelt låntaker opp mot krav til betjeningsevne, gjeldsgrad og avdragsprofil. Retningslinjene er integrert i lånesøknaden, og alle som søker om lån vil bli vurdert opp mot kravene.

Kredd vil ikke gjennomføre markedsføringskampanjer som oppfattes som aggressive, der fokuset legges på impulsivitet og rask tilgang til ny kreditt. Vi har tro på at det å tilby de beste betingelsene og gode produkter vil føre til at flere får øynene opp for Kredd. Samtidig ønsker vi å bidra til å skape et sunt og bærekraftig finansmarked, og innvilger ikke søknader der vi vurderer at lånet ikke er bærekraftig.

Samarbeidspartnere

Under kan du finne en oversikt over våre samarbeidspartnere

Vanlige spørsmål

 • Hvem er Kredd?

  ic_arrow_36x36

  Kredd er en plattform som kobler låntakere med finansieringsbehov med långivere som ønsker høyere avkastning enn det man får i banken.

 • Hva er forskjellen på et vanlig banklån og et lån gjennom Kredd?

  ic_arrow_36x36

  Et vanlig banklån er et låneforhold mellom låntaker og banken. Banken finansierer hovedsakelig utlån gjennom innskudd og tjener penger på gebyrer og rentemarginen på lånet. Et lån hos Kredd er et låneforhold mellom låntaker og en eller flere långivere. Kredd tar kun et gebyr fra låntaker for å sette opp og gjennomføre transaksjoner, mens långiverne sitter igjen med renteinntektene.

 • Hvordan tjener Kredd penger?

  ic_arrow_36x36

  Kredd tjener penger gjennom å ta et gebyr for å administrere låneforholdet og gjennomføre transaksjoner.

 • Hvem eier Kredd?

  ic_arrow_36x36

  Kredd er eid av gründerne og finansielle investorer.

 • Hvordan er Kredd regulert?

  ic_arrow_36x36

  Kredd innehar konsesjon som betalingsforetak og er registrert som låneformidler hos det Norske Finanstilsynet.Selskapet har rettigheter til å gjennomføre transaksjoner, samt tilrettelegge for låneforholdet mellom låntaker og långiver.