hamburger_beige_dark
helper

Om oss

Hur klagar jag?

Vi gör vårt bästa för att ge dig som kund en bra upplevelse. Här hittar du information om hur du kontaktar oss om du har feedback eller vill framföra ett klagomål.

Policy för hantering av klagomål och kundförfrågningar

Kredd tar feedback från våra kunder på allvar och har därför tagit fram en policy för hantering av klagomål vilket kommer att bidra till snabb och professionell hantering. Vi uppskattar mycket feedback från användare av Kredds tjänst och är alltid intresserade av att få input och feedback som bidrar för att förbättra vår tjänst.

Frågor och feedback

Om du har frågor om Kredds tjänst eller vill ge feedback kan du kontakta oss genom vår chatttjänst på hemsidan, eller skicka ett mail till hello@kredd.it.Chatttjänsten är bemannad mellan kl kl 09-12 och 13-17 på vardagar.

Klagomål

Nedan har vi beskrivit förfarandet för klagomål:

  • 1. Bifoga relevant dokumentation och annan information som är relevant för klagomålsbehandlingen
  • 2. När vi tar emot klagomålet får du en automatisk bekräftelse på att klagomålet har tagits emot.
  • 3. Kredd kommer sedan att genomföra en grundlig behandling av ditt klagomål. Klagomål kommer inte att behandlas av personal som tidigare varit involverad i klagomålsärendet.
  • 4. Du kommer att få skriftlig feedback med resultatet av vår hantering av klagomålet. Om du inte håller med om vår bedömning av klagomålet kan du vidarebefordra ärendet till Allmänna reklamationsnämnden (se punkt nedan)

Om du är missförnöjd med Kredds hantering av låne- eller betalningsförmedling kan du skicka ett skriftligt klagomål till klage@kredd.it   eller per brev till Kredd AS, Henrik Ibsens gate 90, 0255 Oslo.

Önskar du att gå vidare med klagomålet kan du ta kontakt med Allmänna reklamationsnämnden som är en nämnd för alternativ tvistlösning,
Box 174, 101 23 Stockholm, www.arn.se.