hamburger_beige_dark
helper

Blogg

Gjeldsregisteret på 1-2-3

Nå blir det enda tryggere å være långiver hos Kredd!

Se alle våre blogginlegg

Etter flere innstramminger fra myndighetene, kommer endelig et gjeldsregister 1. juli i år som gir finansforetak en komplett oversikt over kundenes usikrede gjeld. Som finansforetak vil Kredd ha tilgang til å hente informasjon fra gjeldsregisteret, noe som vil føre til lavere risiko for våre långivere.


Låntakere som søker om lån gjennom Kredd kan på sin side forvente bedre oversikt over sin gjeldssituasjon, og en umiddelbar oversikt i søknadsprosessen over hvor mye man sparer på å flytte lånene til Kredd.Hva er gjeldsregisteret?

Gjeldsregisteret er et register med en komplett oversikt over lånekunder sin totale usikrede gjeld, som kredittkortgjeld, kjøpskreditt og forbrukslån. Alle finansforetak er pliktige til å rapportere inn utestående gjeld for alle sine kunder daglig, og får samtidig tilgang til hvor mye usikret gjeld en lånesøker har hos andre finansforetak.


Alle privatpersoner med usikret kreditt gis tilgang til å logge seg inn på tjenesten for å få en totaloversikt over sine usikrede lån.Kan Kredd bruke gjeldsregisteret?

Kredd innehar konsesjon som betalingsforetak, og regnes derfor som et finansforetak. Fra 1. juli vil vi derfor hente ut informasjon om alle som søker om lån hos Kredd. Vi har også utviklet en løsning for å levere informasjon til registrene, og vi vil levere informasjon til EVRY.Hvilken type gjeld inkluderes?

I første omgang vil all usikret gjeld inkluderes i registeret - men man går mot en løsning der man vil kunne hente alle typer gjeld. Det betyr at Kredd vil fortsette å benytte skatteligningen for å hente andre typer gjeld. Kredd henter i dag skatteligningen elektronisk for alle lånesøkere.Hvilken informasjon får Kredd tilgang til?

Kredd vil få tilgang til informasjon om all utestående usikret gjeld for de som søker om lån. Dette inkluderer sum av all rentebærende usikret gjeld, total kredittramme og antall usikrede lån. I tillegg vil vi kunne hente utestående beløp, betingelser og løpetid for hvert enkelt lån. Med denne informasjonen kan vi kalkulere hvor mye man sparer på å flytte hvert enkelt lån til Kredd etter godkjent lånesøknad.Når er det klart?

Alle finansforetak som tilbyr usikret gjeld skal være klare til å levere data om sine kunder til registrene 1. juli 2019.Hvem tilbyr denne tjenesten?

Drift av gjeldsregisteret er en konsesjonsbelagt tjeneste, og foreløpig har Evry, Finans Norge og Experian mottatt tillatelse. Dette betyr at man får flere aktører som tilbyr den samme tjenesten. Bankene har fått frist til 1. juli i år for å koble seg på registeret, men allerede i dag er det flere banker som leverer informasjon.Hvorfor er dette så viktig?

Gjeldsregisteret er viktig fordi banker frem til nå ikke har hatt innsyn i den totale gjeldssituasjonen til låntaker på søknadstidspunktet. De kan be om å få se skatteligningen, men opplysningene er ofte utdaterte på søknadstidspunktet. Søker en låntaker om et lån våren 2019, vil man kun ha tilgang til ligningen for 2017. Ligningen for 2018 først blir klar juni/juli 2019.Hvordan vil dette påvirke Kredd sine långivere?

Gjeldsregisteret vil føre til at utlån gjennom Kredd blir enda tryggere enn tidligere. I dag har vi antagelig bransjens strengeste krav til låntakere og bruker Experian for å innhente kredittopplysninger. I tillegg innhenter vi opplysninger om inntekt, gjeld og formue fra Skatteetaten digitalt og gjennomfører levekostnadskalkulasjoner for alle låntakere.


Med gjeldsregisteret kan du være sikker på at Kredd vil avslå låntakere som har tatt opp for mye usikret gjeld og ikke er bærekraftige.Hva har dette å si for Kredd sine låntakere?

Gjeldsregisteret innebærer at eksisterende og potensielle låntakere hos Kredd får bedre oversikt over sin usikrede gjeld. De kan logge inn hos Finans Norge eller EVRY og få en komplett liste over usikret gjeld hos alle aktører.


Når noen søker om lån gjennom Kredd vil vi til høsten lansere en funksjon der vi viser hvor mye du kan spare ved å flytte de ulike lånene til Kredd, basert på godkjent lånesøknad. Kredd skal tilby de beste betingelsene til kredittverdige låntakere, og med gjeldsregisteret blir dette mye lettere.Lyst til å lese flere innlegg som dette? Lik oss på Facebook!
Se andre blogginnlegg fra Kredd