hamburger_beige_dark
helper

Låne

Renter og gebyrer

Det er viktig for oss å ha være åpne om kostnadene før du søker om lån. Derfor har vi en enkel prisingsmodell der du betaler ett engangsgebyr på 3% av lånebeløpet. De nominelle rentene varierer fra 2.99% - 7.99% (eff. 4.27% - 9.65%), og du kan sjekke renten før du søker.

Kostnader ved å låne

I tillegg til de månedlige rentekostnadene må du betale et engangsgebyr til Kredd for å dekke våre kostnader knyttet til å tilrettelegge og administrere lånet. Gebyret trekkes fra lånebeløpet før lånet utbetales til låntaker.

Under følger et eksempel på Kredd sin kostnadsstruktur:

Kari har fått et lån på 100.000 kr finansiert gjennom Kredd. Hun betaler en rente på 4.49% og løpetiden er 5 år.

 • Lånebeløp: 100.000 kr
 • Gebyr til Kredd: 3.000kr
 • Utbetalt til Kari: 97.000 kr
 • Månedlige avdrag: 1.864 kr
 • Totalkostnad: 115.185 kr
 • Nominell rente: 4.49%
 • Effektiv rente: 5.86%

Slik fastsetter vi renten din

Vi bruker kredittinformasjon fra tredjeparter og setter en rente basert på risiko og lånebeløp. Vi tar hensyn til variabler som inntekt, om du eier bolig og om du har formue.

Under er noen av de viktigste variablene vi benytter oss av:

 • 1. Inntekt
 • 2. Eierskap til bolig
 • 3. Formue
 • 4. Lånebeløp

Lurer du på hvilken rente du må betale? Sjekk renten her

Kredittklasser

Når du søker om et lån, blir du tildelt en kredittklasse og en rente basert på kredittscoren din. Vi bruker seks kredittklasser hvor kredittklasse A representerer beste kredittvurdering og F representerer den dårligste.

Under følger en oversikt over den nominelle renten til hver kredittklasse.

ABCDEF
2.99%3.99%4.49%5.49%6.99%7.99%

Høyest kredittvurdering

Lavest kredittvurdering

Løpetid

Alle lån har en løpetid på 5 år, men du kan betale tilbake allerede etter ett år helt kostnadsfritt. Dersom du ønsker å betale tilbake tidligere enn dette må du kompensere långiver for tapt avkastning det første året.

Pristabell

Under følger en komplett oversikt over nominelle renter, gebyrer og effektive renter.

A
B
C
D
E
F
Nominell rente
2.99%
3.99%
4.49%
5.49%
6.99%
7.99%
Tegningsgebyr
3%
3%
3%
3%
3%
3%
Effektiv rente
4.27%
5.33%
5.86%
6.93%
8.56%
9.65%

*Effektiv rente er beregnet ut fra en eksempelsum på 100 000 kr