hamburger_beige_dark
helper

Låne

Økonomiskole

Vi legger stor vekt på at låntakere på plattformen vår skal ta veloverveide beslutninger og ha økonomi til å betjene lånet. Derfor gjennomfører vi strenge kredittsjekker, følger retningslinjer fra Finanstilsynet og har fokus på å gi råd om hvem som bør søke om lån.

Hvem kan få lån hos Kredd?

Vi mener at usikret gjeld skal kun gis til personer som har økonomi til å håndtere lånet, men til gjengjeld skal man få en langt bedre rente enn det man gjør i dagens marked. Dette er et tilbud for gode betalere som trenger et alternativ til rammelån, og som synes dagens rentenivå på usikret gjeld er for høyt.

Under følger minimumskrav som vi stiller til våre låntakere:

 • 1. Årlig bruttoinntekt på 400 000 kr
 • 2. Alder mellom 20 og 65 år
 • 3. Ingen betalingsanmerkninger
 • 4. Usikret gjeld under 750 000 kr

Hva er usikret gjeld?

Usikret gjeld, eller forbrukslån, er et lån som gis uten underliggende sikkerhet. I motsetning til boliglånet der banken kan velge å ta over boliglånet ditt hvis du ikke betaler, har man ingen underliggende verdier å overta. Dette er også grunnen til at renten på forbrukslån er høyere enn på boliglånet ditt.

Selv om renten på usikret gjeld er høyere enn boliglånsrenten din, skal det ikke være slik det er i dag hvor man betaler opptil ti ganger så mye. Dersom man ikke har bolig man kan belåne eller annen sikkerhet, er det i dag mangel på rimelig finansiering. I tillegg er det ofte vanskelig å få oversikt over hva lånet faktisk vil koste deg og hvilke gebyrer som kommer i tillegg til rentebetalingene.

Vi i Kredd skal sørge for at gode betalere betaler en rettferdig rente med en modell for prising som er åpen og ærlig. Alle låntakere betaler et gebyr på 2% som trekkes fra før lånet utbetales, deretter påløper det ingen ytterligere kostnader.

Hva burde du tenke på før du søker om lån?

Forbrukslån kan hjelpe deg med finansiering i en periode der det kommer uforutsette utgifter som du ikke har likviditet til å dekke. Kanskje du har fått skatteutgifter som medfører et stort utlegg? Du skal arrangere bryllup og trenger penger til å finansiere dette? Eller det kan være at du har en forretningside som du trenger midler til å finansiere?

Usikret gjeld er derfor et nyttig gode, men kun dersom du har økonomi til å betjene lånet og ha en sunn økonomi etter låneopptaket. Kredd legger stor vekt på at du som låntaker har evne til å betjene lånet du tar opp gjennom oss, og fremdeles ha en romslig økonomi.

Vi følger blant annet Finanstilsynet sine retningslinjer for ansvarlig utlånspraksis. Dette innebærer at vi beregner et budsjett for hver enkelt låntaker og avslår søkere der inntektene ikke er tilstrekkelig til å dekke vanlige levekostnader. Vi godkjenner heller ikke låntakere som ikke tåler dagens rentekostnader i henhold til SIFO sitt referansebudsjett for husholdninger, samt andre regler som inkluderes i utlånsforskriften fra Finansdepartementet. Vi gjør unntak der det gjelder refinansiering av eksisterende forbrukslån.

Har du noen spørsmål rundt usikret gjeld?

Under har vi samlet aktuelle spørsmål rundt forbrukslån. Finner du ikke det du leter etter kan du ta kontakt med oss i chatten, og vi vil komme tilbake til deg så fort vi har anledning.

 • Hva er usikret gjeld?

  ic_arrow_36x36

  Usikret gjeld, eller forbrukslån, er et lån som gis uten underliggende sikkerhet. Det betyr at man ikke har en bolig eller annen gjenstand som man kan overta dersom låntaker slutter å betale.

 • Er usikret gjeld vanlig i Norge?

  ic_arrow_36x36

  Det er først de siste årene at usikret gjeld med lengre løpetid har begynt å bli vanlig i Norge. I dag er utestående usikret gjeld, som inkluderer både kredittkortgjeld og forbrukslån, på i overkant av 100 milliarder kroner. Dette utgjør omtrent 3% av total utestående gjeld i Norge.

 • Hva skjer dersom jeg ikke betaler?

  ic_arrow_36x36

  Dersom du ikke betaler i tide vil du først motta påminnelser fra oss på e-post. Dersom du fremdeles ikke betaler skyldig vil låneavtalen misligholdes og innkrevingsprosessen vil bli overtatt av en tredjepart. Dette kan bli veldig dyrt ettersom salærene deres ofte er høye.

 • Er usikret gjeld dyrt?

  ic_arrow_36x36

  Usikret gjeld har tidligere vært en veldig dyr form for finansiering, der rentene typisk har ligget på rundt 16-20%. Lån gjennom Kredd er et langt rimeligere alternativ og våre nominelle renter ligger fra 4.99 til 8.99%.

  Les mer om renter og gebyrer
 • Hva er forskjellen mellom nominell og effektiv rente?

  ic_arrow_36x36

  Nominell rente inkluderer ikke gebyrer og andre omkostninger tilknyttet lånet, mens den effektive renten tar hensyn til dette. Den effektive renten vil derfor være høyere enn den nominelle i tilfeller der man betaler gebyrer eller andre omkostninger.

Hvem kan få lån hos Kredd?

 • Årlig bruttoinntekt over 400 000 kr
 • Ingen betalingsanmerkninger
 • Mellom 20 og 65 år