hamburger_beige_dark
helper

Långiver

Avkastning

Ved å låne ut gjennom Kredd kan du oppnå bedre renteinntekter enn du får i banken. Kredd kutter fordyrende mellomledd og holder kostnadene lave slik at en større del av overskuddet tilfaller långiver.

Oppnå positiv avkastning på sparepengene

Etter flere år med rekordlave renter har norske småsparere sine sparepenger blitt spist opp av inflasjon. Når renteinntektene er lavere enn den generelle prisstigningen i økonomien, betyr dette at du hvert år får redusert formue ved å ha penger i banken. Dette er bra for bankene, men veldig dårlig for småsparere.

Utlån gjennom Kredd har en forventet renteinntekt på mellom 2.96% og 7.47%, noe som betyr at du sannsynligvis vil se sparepengene dine vokse langt raskere enn vanlige bankinnskudd. Å gi lån gjennom Kredd innebærer en risiko for tap, men historiske tap på usikret gjeld mot norske låntakere har vært svært lave (se vedlagte tall), samt at Lindorff vil ivareta långivere ved et mislighold gjennom låneavtalen.

Hvor mye får du får du igjen på sparepengene dine?

Vi ønsker at nordmenn på en enkel måte skal kunne se hvor stor forskjell avkastningen på sparepengene dine utgjør over tid. Under kan du sammenligne forventet renteinntekter hos Kredd og innskuddsrenten i banken. Vi har trukket en prisstigning på 2%, som er inflasjonsmålet til Norges Bank.

ic_arrow_36x36
ic_arrow_36x36
  • I banken har du tapt kr {{ bankReturn | formatDot }} etter 5 år, mens din forventede avkastning gjennom Kredd er kr {{ kreddReturn | formatDot }}

Investering hos Kredd

Bankinnskudd

* Beløp vises etter forventede tap og kostnader, og forutsetter re-investering av avdrag og renter. Renteinntektene avhenger blant annet av lånenes kredittvurdering og forfall av lånene. Långivere har kredittrisiko og dekkes ikke av statens innskuddsgaranti.
** Forventet avkastning forutsetter en stor og veldiversifisert portefølje.
*** Gjennomsnittlig innskuddsrente representerer husholdningen sine totale midler i bankinnskudd fra mars 2018. Kilde: SSB.

Kredittklasser

Man kan låne ut til seks ulike risikoklasser i befolkningen fra A-F, der A har lavest rente og risiko og F har høyest rente og risiko. Risikoen til låntaker avhenger av sannsynlighet for mislighold og størrelse på lånebeløpet. Høyere lånebeløp tilsier høyere risiko. Tomme felter i tabellen betyr at vi ikke formidler så store lån denne befolkningsgruppen.

Tallene forutsetter en stor og veldiversifisert portefølje med lån.

Mislighold /
Lånebeløp
0.25%
0.75%
1.5%
2%
< 100.000
A
C
E
F
100.000 < 200.000
B
D
F
200.000 < 300.000
C

*Tapstallene er hentet fra vår partner Risk Partner AS og baserer seg på et bredt utvalg av låntakere over et utfall på 12 måneder.

Salg av lån ved mislighold

Dersom en låntaker misligholder lånet og gjentatte påminnelsesprosesser ikke har hatt ønsket effekt, har vi inngått en avtale med Lindorff om salg av misligholdt gjeld. Dette betyr at du som investor er sikret deler av beløpet dersom en låntaker fremdeles ikke har betalt innen 61 dager. Beløpet man får for lånet avhenger av hvilken risikoklasse du har investert i, der du får mer igjen for et A-lån enn et F-lån.

Salgspriser finner du i tabellen under.

A
B
C
D
E
F
Salgssum
90%
81%
72%-83%
78%
78%
74%

Forventede renteinntekter

Lån med høyere forventet mislighold og større lånebeløp innebærer også større risiko for at låntaker misligholder lånet. Dette reflekteres i lavere renter på A-lån enn F-lån. Hvilke lån du velger avhenger av din villighet til å ta risiko.

Tallene forutsetter en stor og veldiversifisert portefølje med lån.

A
B
C
D
E
F
Rente
2.99%
3.99%
4.49%
5.49%
6.99%
7.99%
Gebyr til Kredd
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Forventet tap
0.03%
0.05%
0.10%
0.17%
0.33%
0.52%
Forventet avkastning
2.96%
3.94%
4.39%
5.32%
6.66%
7.47%

* Forventet tap er beregnet ut i fra sannsynlighet for mislighold og hva långiver sitter igjen med dersom låntaker slutter å betale. F.eks vil forventet tap på et A-lån være 0.25% * (1 - 0.90) = 0.025%.

** Forventet avkastning forutsetter en stor og veldiversifisert portefølje.

Spre investeringen over flere lån

Ikke putt alle eggene i en kurv. Ved å spre investeringen over flere lån reduseres risikoen for å tape penger. Investerer man alle pengene i to lån og én låntaker slutter å betale tilbake, risikerer man at halvparten av porteføljen går til mislighold. Sprer du heller investeringen din over f.eks 40 lån og en av låntakerne slutter å betale tilbake, har du fremdeles 39 låntakere som betaler hver måned.

Vi anbefaler at man investerer i minst 40 lån. Er det ikke 40 lån tilgjengelig på markedsplassen, så kan du starte med å investere i de lånene som ligger ute. Det blir fortløpende lagt ut nye lån. Det viktigste er at du over tid har nok lån i din portefølje. Husk også på at beløpet per lån bør være likt når du sprer investeringene dine.

Løpetid og tilbakebetaling

Alle lån som tegnes gjennom Kredd er annuitetslån med en løpetid på 5 år. Dette betyr at man mottar det samme beløpet hver måned gjennom perioden. Selv om lånet har en løpetid på 5 år, kan det tenkes at låntaker ønsker å tilbakebetale lånet på et tidligere tidspunkt. Du er da garantert ett års renteinntekter, ettersom dette er det tidligste tidspunktet en låntaker kan tilbakebetale lånet sitt.

Det er viktig at du har en horisont og forventinger om at utlånet ditt er bundet opp i 5 år. Du har i dag ikke noen mulighet til å videreselge kontrakten før et eventuelt mislighold, og låneforholdet er mellom långiver og låntaker.

Sikkerhet

Sikkerhet har høy prioritet hos oss og vi har gode rutiner som sørger for at det er trygt å være låntaker og långiver på plattformen. Vårt team har lang erfaring fra ulike deler av bransjen. Gode rutiner sørger for at det er trygt og sikkert å bruke Kredd.

Les mer om sikkerhet